Úvod

Základním smyslem aplikace je poskytovat informace o dopravní situaci. Na přehledové mapce jsou ikonami znázorněny tyto údaje:
  • KameraDopravní kamery
  • KameraTuristické kamery
  • Měření rychlosti Začátky úseků měřené rychlosti
  • SemaforKřižovatky se sledováním průjezdu na červenou
  • UzavirkaNehoda Místa aktuálních dopravních omezení
Novinkou jsou
  • MeteoMeteorologické stanice
  • p+rKapacita parkovišť

Po kliknutí na ikonku se otevře okno s aktuálním záběrem z kamery, je-li k dispozici.

Na přehledové mapce je dopravní situace na sledovaných úsecích znázorněna i graficky - stupeň dopravy odpovídá klasifikaci 1-5 v barvách v pravém dolním rohu mapky, například zelená - 1, volně průjezdné, až červená - 5, kolaps dopravy.

Mapa

K navigaci v mapě slouží ovládací tlačítka v jejím levém horním rohu (posun a změna měřitka). K posunu lze použít i myš systémem "chyť a přesuň" - stiknutím a podržením levého tlačítka a posunem myši dojde k posunutí mapy ve výřezu. Poklepáním levým tlačítkem na místo v mapě dojde ke zvětšení a vycentrování mapy na dané místo.

Kamery

Klepnutím na ikonu kamery Kamera nebo obrázek z kamery v náhledu se zobrazí "Detail kamery".

Stupeň dopravy

Stupeň dopravy je zobrazen jako "zvýraznění" příslušné silnice. Zvýraznění odpovídá klasifikaci 1-5 v barvách v pravém dolním rohu mapky, například zelená - 1, volně průjezdné, až červená - 5, kolaps dopravy.

Pro obnovení (aktualizování) zobrazení je nutné stránku znovu načíst (tlačítko "Obnovit mapu" Obnovit).

Radary a křižovatky

Na mapce jsou znázorněny i úseky, kde je automaticky měřena nejvyšší povolená rychlost, a to ikonou Měření rychlosti a křižovatky, na nichž jsou zaznamenávány průjezdy na červenou Semafor
Po rozkliknutí ikonky lze získat podrobnější informace o radaru nebo kameře, situační plánek a měsíční statistiky „změřených“ vozidel.

Meteorologické stanice

Symbolem teploměru Meteo jsou na mapce zobrazeny meteorologické stanice, které poskytují údaje o teplotě vzduchu a vozovky, směru a rychlosti větru apod.

Parkoviště

Další poskytovanou službou je počet volných míst na záchytných parkovištích v Praze; dostupné pod ikonkou P+R Parkoviště

Dopravní informace

V pravém sloupci jsou vypsána aktuálně platná a plánovaná dopravní omezení - dopravní nehody, uzavírky... Jejich skutečná poloha je odpovídajícími ikonkami znázorněna i na mapě.

Trasy

Uživatel si může poskládat kamery, které chce sledovat v dolní části okna, do libovolného pořadí např. podle trasy, kterou často projíždí. Toho lze docílit dvěma způsoby:

  • po rozkliknutí kamery kliknout na ikonku "přidat do trasy" na okně se zobrazenou fotografií

  • vybrat kameru podle názvu v ovládacím panelu nad mapou, a zde zvolit tlačítko "přidat do trasy"

Odebrat kameru z trasy lze kliknutím na ikonku "odebrat" odebrat u příslušné kamery.

Přihlášený uživatel má navíc možnost vybranou trasu pojmenovat a uložit - uložené trasy pak budou k disposici při příštím přístupu k aplikaci. Aktuální zvolená trasa se také automaticky zobrazuje přímo v portálovém okně aplikace.

Zobrazené období

Aplikace umožňuje prohlížet nejen aktuální stav, ale i historii. Veškeré zobrazované informace se pak vztahují k vybranému času. Období se nastavuje výběrem v ovládacím prvku "Stav" - nad dopravními informacemi.

Hledání trasy

Po kliknutí na ikonku "hledání trasy" Hledani trasy je umožneno 2x kliknout na mapu a tím nastavit počáteční a koncový bod trasy. Po odeslání požadavku "Hledat" je zobrazena optimální trasa (je brán v potaz aktuální provoz).
Tlačítko "Znovu" zruší počáteční a koncový bod.
Oběma body je možné tažením hýbat a tím změnit počáteční nebo koncový bod trasy.

Celkové statistiky přestupků

Po kliknutí na odkaz "Statistiky" Statistika na černém panelu si můžete nechat zobrazit přehled zaznamenaných přestupků na všech sledovaných úsecích a křižovatkách za vybrané období. V rozbalovacím seznamu vlevo nahoře si lze zvolit poslední měsíc sledovaného období. Graf znázorňuje celkový počet přestupků na všech měřících zařízeních ve sloupcích na časové ose. Barevné pruhy představují jednotlivé měřiče rychlosti nebo kamery na semaforech, po podržení kurzoru myši na barevné oblasti se zobrazí počet přestupků z daného zařízení.

Zpět na aplikaci